Checklista för offert Skriv ut Stäng fönstret


Vad kan en offert för ett nytt värmesystem innehålla?
Uppgifter om vad som ingår kan variera mellan olika installatörers offerter. Här följer en lista med exempel på åtaganden som kan ingå i en offert

 • Typ och prestanda
 • Varmvattenberedning, ska det ingå?
 • Rivning och borttransport av gamla pannan, cistern mm
 • Ingår extrakostnader för ev asbest i gamla utrustningen
 • Ev isolering av rör
 • Elinstallation
 • Ev håltagning
 • Krävs det nytt expansionskärl, shuntgrupp etc?
 • Ev rivning för att få in ny utrustning i huset
 • Kontakter med elbolag för ev förändring av storlek på abonnerad eleffekt
 • Grovstädning
 • Provkörning
 • Driftinstruktioner
 • Serviceavtal
 • Garantier /försäkringar
 • Pris
 • Moms
 • Tidplan
 • Betalningsvillkor

För bergvärmepumpar kan dessutom följande punkter vara aktuella

 • Aktivt borrhålsdjup (under grundvattennivån)
 • Längd på infodringsrör som ingår i priset
 • Ev max avstånd från hus till borrhål
 • Borttransport av borrkax
 • Återställande av gräsmatta etc.

--------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig:Christina Andersson
Senast uppdaterad: 23 januari, 2007

Fråga Energirådgivningen tel: 08-29 11 29 www.energiradgivningen.se