Bedömning av radiatoryta

En värmepump kan normalt inte producera lika höga temperaturer som en olje- eller elpanna. Om ett hus har överdimensionerade radiatorer/element, vilket var vanligt före 1960, är detta normalt inget problem. I hus byggda på 1960- och 1970-talet är radiatorerna ofta små och kräver därför höga temperaturer. Syftet med detta program är att bedöma om husets nuvarande radiatorer(element) är tillräckligt stora för att fungera bra med en värmepump eller om radiatorytan måste utökas i huset.

Tillräckligt stor radiatoryta är en förutsättning för att få en bra värmepumpsinstallation, andra faktorer är rätt cirkulationshastighet på pumpar mm.

Stäng fönstret
Skriv ut 
Förslag på åtgärder 

Hur stort är  husets värmebehov för uppvärmning?

Om du inte vet det, kör programmet ELSPAR     Tappvarmvatten och hushållsel skall ej medräknas.

 kWh el/år för uppvärmning
 liter olja/år för uppvärmning

Nuvarande panna är           

Hur är radiatorerna inkopplade ?


Radiatorerna är "parallellkopplade" och är lika varma oavsett hur långt ifrån pannan de sitter. Vanligt i 70-tals hus och framåt. 


Radiatorerna är "seriekopplade" och temperaturen sjunker för varje radiator som vattnet passerar. Radiatorn som sitter längst bort är ofta större för att kompensera för att temperaturen sjunker för varje radiator.

Beräkning avser ett-rörssytem med 5-6 radiatorer per slinga. Om du har mer än 10 radiatorer per slinga skall du minska angiven area med 10-15%.

Hindras  värmen från radiatatorerna att sprida sig ?

Hindras  värmen från radiatorerna att sprida sig på grund av att de är täckta med olika former av radiatorskydd eller är inbyggda på något sätt?

Hur stor yta har husets olika radiatorer ?

Enkelpanel 
Yta  m2

Dubbelpanel 
Yta  m2

Kompaktraditaor
- En eller flera paneler med
”veckad” plåt för att öka
värmeavgivande ytan.

Yta  m2

Sektionsradiator
-Äldre typ av radiator, tillverkad
av gjutjärn eller pressad plåt.
Ofta överdimensionerad vilket är
bra vid värmepumpsdrift.

Yta  m2