Beräkna förbrukning av kontorsel

Denna metod kräver att lokalerna måste inventeras avseende antal belysningsarmaturer och apparater, dess effekt (W) samt dess uppskattade driftstid per dygn.  I nedanstående tabell finns schablonvärden inlagda, dessa får anpassas efter de faktiska förhållenden som råder.

http://www.eu-energystar.org/se/index.html finns det detaljerad information om olika elförbrukning för olika datautrustningar, beräkningsprogram mm mm. Att få reda på det verkliga effektbehovet kan en enkel elmätare för mindre än 200 kr (säljs av exempelvis av Claes Ohlsson, Jula och  Elfa) vara ett enkelt verktyg för stickproppsanslutna apparater. Många apparater, exempelvis datorer drar ström även i energisparlägen och när de är avstängda. För att helt reducera den förbrukningen kan de anslutas till ett grenuttag med strömbrytare.

Driftstiden avser den för året genomsnittliga (för arbetsdagar), den är inte helt lätt att uppskatta och medför en osäkerhet i beräkningen.  För lysrör tillkommer den energi som det så kallade driftsdonet (reaktor eller glimtändare) förbrukar. Effektbehovet är är mellan ca 5 W till ca 13 W beroende av typ av armatur.

Lokalerna används:  dagar/vecka        

Total förbrukning:  kWh/år


Skriv ut

Stäng fönstret

BELYSNING Antal
st
Effekt
W
Driftstid
h/dygn
Årsförbrukn. kWh/år
Glödlampor, typ 1
Glödlampor, typ 2
Lågenergilampor, typ 1
Lågenergilampor, typ 2
Lysrörsarmatur, typ 1
Konventionella driftdon, typ 1
Högfrekvensdon (HF-don)
Lysrörsarmatur, typ 2
Konventionella driftdon, typ 2
Lysrörsarmatur, typ 3
Konventionella driftdon, typ 3
Övrigt
Summa: 0


DATORER Antal
st
Effekt drift
W
Effekt standby W Driftstid
h/dygn
Standby
h/dygn
Årsförbrukn. kWh/år
Bärbar dator
Stationär dator med platt skärm
Stationär dator med "vanlig" skärm
Terminal med platt skärm
Terminal med "vanlig" skärm
Högtalare till dator
Scanner
Modem
Router/Hub
Summa: 0


KOPIERING OCH UTSKRIFT Antal
st
Effekt drift
W
Effekt standby W Driftstid
h/dygn
Standby
h/dygn
Årsförbrukn. kWh/år
Kopiator, A3 
Multifunktionsskrivare (kopiator) bläckstråle 
Multifunktionsskrivare (kopiator) laser
Bläckstråleskrivare
Laserskrivare, liten
Laserskrivare, nätverk A3 
Fax
Summa: 0


FIKARUM Antal
st
Effekt
W
Driftstid
h/dygn
Årsförbrukn. kWh/år
Kaffebryggare
Mikrovågsugn
Kylskåp
Frysskåp
Spis
Vattenkokare
Vattenkylare
Övrigt
Summa: 0


ÖVRIGT Antal
st
Effekt drift
W
Effekt standby W Driftstid
h/dygn
Standby
h/dygn
Årsförbrukn. kWh/år
Laddare till mobiltelefon m.m.
"Lösa" kylanläggningar
Övrigt
Summa: 0