Tilläggsisolering av vind

Yta vindsbjälklag: m2

Befintlig tjocklek: cm

Ny tjocklek (befintlig + ny isolering): cm

OBS! Om du anger decimaltal, skriv dessa med punkt istället för komma, alltså 12.5 istället för 12,5